Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
ЕВРОРОМА на 6 години !
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
ЕВРОРОМА на 6 години !
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
Делегатите на областната конференция в Бургас гласуват с делегатските си карти.
Областна конференция на ЕВРОРОМА в Бургас.
Делегатите на областната конференция в София гласуват с делегатските си карти..
Връчване на членската карта на Азис.
ЕВРОРОМА на 6 години !
Г-н Кънчев разрязва тортата за шестата годишнина на партията.
Г-н Кънчев и г-жа Юлиана Кънчева с всички делегати от областната конференция в Сливен.
Областният председател на София област Димитър Богданов полага клетва пред председателя на ПД ЕВРОРОМА и делегатите на конференцията.
Александър Методиев - член на Политическия Съвет, г-н Кънчев - Председател на Политическия Съвет, Тина Нацолова - рекламно лице на ПД ЕВРОРОМА
Г-н Кънчев разговаря със симпатизанти и членове на ЕВРОРОМА.
Делегатите на областната конференция в Пазарджик за обща снимка с председателя Цветелин Кънчев и Юлиана Кънчева - член на ПС на ПД ЕВРОРОМА. Областният председател на ЕВРОРОМА- област Пазарджик Борислав Даскалов полага клетва. Делегатите на областната конференция в Пазарджик гласуват. Областния председател на ЕВРОРОМА- област Монтана Бойчо Найденов полага клетва.
Областния председател на ЕВРОРОМА- област Перник и г-н Кънчев на областната конференция в Перник. Цветелин Кънчев поздравява новоизбрания областен председател на ЕВРОРОМА- област Кюстендил Стефан Лазаров. Делегатите на областната конференция в Монтана гласуват с делегатските си карти. Пресконференция в Монтана.
Делегатите на областната конференция на ПД ЕВРОРОМА- област Кюстендил. Областният председател на ЕВРОРОМА- Благоевград Росен Емилов полага клетва. Г-н Кънчев поздравява председателя на Контролния съвет на ПД ЕВРОРОМА- област Плевен Стефан Янкулов. Делегатите на Областната конференция в Благоевград гласуват.
Валентин Иванов, Илиа Яанев - членове на ПС на ПД ЕВРОРОМА, Асен Христов - заместник председател на ЕВРОРОМА и г-н Кънчев на областната конференция в Благоевград. Областният председател на ЕВРОРОМА- област Силистра Ахмед Шефудинов полага клетва. Длегатите на областната конференция в Силистра със знака на ЕВРОРОМА- вдигнат показалец. Г-н Кънчев поздравява областния председател на ЕВРОРОМА- област Велико Търново Петър Колев.
Делегатите на областната конференция във Велико Търново заедно с г-н Кънчев и Юлиана Кънчева. Оркестърът във Върбица посреща г-н Кънчев и Юлиана Кънчева. Областна конференция на ЕВРОРОМА- Стара Загора Делегатите на областната конференция в Ямбол.
Делегатите на областната конференция в Пловдив заедно с г-н Кънчев. Пресконференцията в Търговище. Делегатите на областната конференция в Търговище.