С Т Р У К Т У Р А

 

Списък на членовете на Политическия съвет
на Политическо партия „ЕВРОРОМА”

 

1. Цветелин Цанов Кънчев            -  Председател

2. Борис Николаев Аргиров  - зам.председател

3. Райко Александров Живков  

4. Мартин Славев Мартинов  

5. Елена Христова Герасимова - касиер  

6. Мария Георгиева Краева

7. Виолета Павлова Иванова  

8. Рая Рачева Димитрова - зам.председател  

9. Росен Иванов Пешев - Гл. секретар

10. Стоян Димитров Петришки

11. Януш Калоянов Йорданов - зам.председател

 

 

КООРДИНАТОРИ НА ПП „ЕВРОРОМА”

 

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
   - Тони Димитров Ангелов , *0882-929-965

ОБЛАСТ БУРГАС
   - Осман Расим Халил, *0897-686-158

ОБЛАСТ ВРАЦА
   - Борислав Гергов Тодоров, *0893-296-371

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
   - Милен Радославов Башев, * 0887-000-317

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
   - Рая Рачева Димитрова, * 0878-867-420

ОБЛАСТ МОНТАНА
   - Георги Богданов, *0878-389-368

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
   Стоян Димитров Петришки, * 0889-286-492
   - Райко Александров Живков, *0988-771-029

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
   - Николай Нинов Костов, *0888-755-927

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
   - Цветелина Радева Раленекова , * 0885-910-676

ОБЛАСТ СЛИВЕН
   - Димитър Юриев Петров, * 0893-812-149

СОФИЯ ГРАД
   - Росен Иванов Пешев, * 0879-197-272

ОБЛАСТ СОФИЯ
   - Борис Николаев Аргиров, * 0886-00-86-72

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
   - Ахмед Мустафов Мустафов, , * 0893-851-974

ОБЛАСТ ЯМБОЛ
   - Илия Тодоров Иванов, * 0886-242-822

*В За областите, в които не са посочени имена предстои реконструиране на структурата на областните ръководства.